Staburadžu kontakti

 S!K! Staburadze  2016./2017. akadēmiskā gada amatpersonas: 

 
t/l seniore taut! Anda Juska (mob.t. 29248063)
t/l viceseniore taut! Marta Sarkane (mob.t. 20417007)
t/l sekretāre taut! Agnese Razgaite (mob.t. 26061681)
 E-pasts : staburadzes@gmail.com
 
t/l audzinātāja taut! Ilze Rudāja (mob.t. 26595036)
E-pasts: staburadze.audzinataja@gmail.com

 
t/l literārā maģistre taut! Baiba Drēgere (mob.t
. 26110319)Biedrība Studenšu korporācija Staburadze
Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 33/35-10, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas Nr.40008047512